Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Peloine- bul’u

младописьменный подкорпус

художественные тексты

Verez tullei, (2014), с. 18; Valentina Lebedeva

Peloi oli ani pagižlii mez’. Mäneb azjoid homencel, kodihe tuleb vaiše öks. Keda kus vasttab, pagižeb – azotada ei sa, i kaiken hänele om midä sanuda, i lodeidab hän agjata. Kut-se vastsi hän kalanikad, seištas, parpatadas.

– Sinä emäšotule kalatid? – küzub Peloi. – Emäšotuihe kala kokib paremba.

– A mijak voib el’geta ken iža om, ken emä?

– Hmm, kebnäs voib! Otad šotun, suhu paned dai vedad-ki päliči hambhiš. Toktase –ku hamhiže, – iža om!

– Nu sä i ilokogo oled! …Ak varastab, mänen minä, – ladib lähtta kalanik.

– A ak, nacein, sötab sindai pürel. Minä pit’kha en tedand, mi nece om – püre. Vidlas mänin sömsijaha i pakičin püred necidä. Ka minai notktan kartohkmunaričan toiba. Nece püre-se om-ki. I mikš oli pekstud kartohkаle ningoi nimi huba antta? Pü-ü-üre... Pfu! I kelel-se ki vedase miku kisel’! A kodipäčišpäi sönd om äjad magedamb! Kut sä luged?

– ...Čunid vodaba, bötud märgad, mänen jo.

– Kaaa, minä kut-se ostin čunid Piteriš. Mamale tahtoin oigeta foton muštoks, tulin fotoateljehe i sanuin: ≪Сфоткайте меня встоячку, чтоб калоши были видать!≫ Lujas kaik nagroiba, en teda min täht.

Odva kalanik päzui Peloišpäi.

Ak vastsi Peloin lajindal: “Naku mitte oled Peloine-bul’u, časuks mäned, päivän void räpätada!”