Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Urad Ust’a

младописьменный подкорпус

художественные тексты

Verez tullei, (2014), с. 20; Valentina Lebedeva

– Algat opekoi mindai eläda, iče tedan, midä i kut rata! – andoi vastusen Ust’a susedale.

– Nu-nu, ku tedad, ka i teda edelez-ki, – abittui sused i kändihe lähtta.

A Ust’a zavodi viškoida tuhkan linmale. Käred tullei taci tagaz tuhkan ani Ust’an modoho. Sused nagraškanzi:

– Sanuin sinei, tul’l’aštme lükki, ala vastha! Kacu nügüd’, mi läksi, ani čomin sinä udiloičitoi!

– En näge nimidä! – hosib sil’mäd Ust’a, mod i sobad oma hänel hahkad pölüspäi. – Ka nece tullei om värnik, ei siš polespäi puhu!

– Tullei ka tullei.., – surdui pagišta sused i läksi.

A Ust’ale ühtnägoi tegihe taht pašttud muna söda. Tuli pertihe, – ka mätos hilid-ki ei ole, iče vaiše nügüd’ tuhkan taci ka.

– Nu, kut om, ka muga i om! Paštan päčiš, hilil.

Pani Ust’a munad hilile, saubaz’ päčilaudal i pezeškanzihe. Äkkid kuleb: pačk, pačk!!!

– Sünduižem! Ka mi om-se?! – pöl’gästui Ust’a i joksi päčinnoks. A sigä munad räkäspäi kiškniba i ehtati niid kaiked pačidme!

Kaaa... Meiden Ust’al i räkäs i vilus čud kaiken-se tegese.

Naku pakaižes läksi aitha saharaha i homaiči havadol veičen. Veič oli vauged hüdegespei.

– Voi, ka ei-ik sahar tartund veičen teraha? Užo-ške minä nolaudan!

Nolauzi Ust’a vilun raudan, i kel’ tartui kül’mnühu veičehe! Restta terad nikut ei sa, kibed om, kelen-ki restad.

– Aaaaaa, – mäleganzi hondol änel Ust’a.

Kacuba susedad, – ka mi hän om-se? Ei-ik ken rikta ladi uradad Ust’ad? Kel’-ki jo om pästtud, veič sadud i kelen jo miku čaptas, a iče Ust’a živatan karččikš mäleidab. Čud ka čud!

– Jokse, Ust’uško, pert’he teremba! Pakaine lämas kelid nikelle ei čapa! – nagrdas rahvaz.

Algat nadeigoiš, minun kal’hed lugijad! Ust’al jäl’ges sidä melid ei ližanend, mitte oli urad, ka mugoine om-ki.