Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Moiran pričopk

младописьменный подкорпус

художественные тексты

Verez tullei, (2014), с. 21; Valentina Lebedeva

Moira kaiked enambal varaiži travindad i prizorad. I miše ičtäze kaita bedaspäi, ripputi kaikjale pričopkoid. Niid oli mäne tede mi! Ned oli čokaitud lepkehe, kogol rippui pehmdoil nižoil, peitihezoi paikoiš. Paginad puhegiden, arboindan i noidusen polhe kaiken oliba hänen kelel, i kaikes eci hän noiduindan jäl’gid. Kaikutte sused voili olda noidan. Pästa Sünd Sötei oli Moirale läžegata! Värnikan kül’mändas-ki oli noid, a ei pakaine. Susedad surduiba neniš napraslinoišpäi i eliba hänespäi edahali.

Kut-se laukas kerazihe äi rahvast, varastiba mašinan tavaranke. Ilokogo Ol’koi oti mel’he iloiteldas ümbri Moirad.

– Moira-t’ot, minä štanad rebitin, evo, reig om, kadjad näguba, huiged ristituiden keskes seišta. Kacu-ko! Neiččed sil’mid nügüd’ kadjoišpäi ei heitkoi, – i Ol´koi ozuti sormel neičukaižehe, kudamb eci reigun štanoiš. Neičukaine ruskoni i pageni.

– Ka iče näged, kaikid neiččid minä pöl’goitan rebitadud štanoil, ku ninga linneb, ka i en nai-ki nikonz. Ed anda minei pričopkad koheta rebitest? Sinei pričopkoid om, evo, täuz’ rindaz!

Moira seižui sures sömäiduses. Voib-ik antta pričopk, ei-ik linne travindad siš päliči? Rahvaz kundli hengeta, varasti, mi linneb.

– Na! – tahtota heiti Moira ühten pričopkan.

A ilokogol Ol’koil štanoiden kormanas oli magnit.

– Nu, spasib sur’, Moira-t’ot! Sauptan stramun-se hot’ nügüd’, ika i neiččed ni üht laukha ei jä, a naida minei se aig jo om! – oti Ol’koi pričopkan, i se iče tartui rebinuhu kormanaha. – Voi! Kacu-ko, Moira-t’ot, ka sinä iče noid-se i oled, sinun pričopkad saubamata rippuba!

Rahvaz ohkahti:

– Ka voib-ik nece olda?

Ol’koi läksi laukaspäi. A rahvaz pordon völ ei el’gendand, kut voib pričopk čokaidamata sobas pidädas?

Voib, voib, ku nece pričopk Moiran om!