Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Makstuk Paraša

младописьменный подкорпус

художественные тексты

Verez tullei, (2014), с. 22; Valentina Lebedeva

Paroi oli čud mitte čoma! Ken händast vastaz’ – sil’mid ei voind otta mel’huš modospäi. Pit’käd, ol’gesišt mad kasad oli kärdüt ümbri päs, näguihe hän miku lähtnu sarnaspäi. Kazvod hän oli ei sur’ i ei pen’, hibjale čoma – kaik akoiden mel’huz’ i statj oli hänes. Üks’ viga vaiše oli, vedi ičtaze hubin, i händast lugetihe küläs vedeluseks. Jäl’ghe gul’bišad prihad kerdan-toižen satoiba Paroid kodihe, no mehele ei otand niken.

Aig muga astui, i homaičemata Paroi tegihe gul’bišal vanhemb kaikid neiččid, üks’igäižed neiččed mäniba mehele. Sarnaline čomuz’ modol vauvištui.

Tuli kut-se praznikale priha edahaižes küläspäi i ehtan satoi Paroid, toižen-ki satoi. Sid’ mäniba paginad, miše ladib mehele-ki otta. Heimokund holdui:

– Ku holetomad elod tahtoid eläda, ka elä eriži neciš vedeluses. Päiväd holetomad ei linne, varjoita tarbiž linneb, ei-ik tokui hän kenenke-ni? Harjanu hän om necihe radoho, ei jo voi azotadas. Löuda neižne ustavakaz dai i naji!

– Algat ehtkoi! Paraša om – makstukuine!

Mil nece rad vaumičihe, minä en kehta kirjutada sen täht, miše Paroi minei ei ole melentartušt. Laske lugii iče kirjutab hänen elon muga, kut mahtab.

Virkehel “makstuk Paraša” om äivuitte znamoičuz: hän keradab ičhes kaiken akoiden čomusen i ustavan, i ozutab, om-ik uk kül’dünu akal.

Maged om ak, voib muga-ki sanuda.