Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Sügüzen londuz

младописьменный подкорпус

тексты для детей

Kipinä, №9, (2014), с. 6; Irina Sotnikova

Sügüz’ om kaikid čomemb voden aig. Konz völ londuses voib nägištada muga äi erazvuiččid mujuid? Lehtištonlähtend, erimujuine hurst’ mecas, lehtesiden šobaiduz jaugoiden al, sinine taivaz, sügüzen äned… – kaik nece tob ristituile ihastust. No sil-žo aigal sügüz’ tob opalad da tuskad ristituiden südäimihe. Naku miččen erazvuiččen voib olda sügüz’!

Ani sügüzen augotišes irdal om völ läm’, paštab päiväine, hein da lehtesed oma völ vihandad. No aig mäneb lujas hotkas i pordhile tuleb todesine sügüz’ ičeze zakonoidenke. Pud zavodiba vajehtada ičeze sädoid, i londuz tegese toižeks.

Habad paneba päle rusttoid platjoid. Koivuižiden da vahtariden pakuižed lehtesed näguba päiväižel kuldaižin. Ned ripuba puiš, kuti kuldaižed monetad, i niišpäi ümbri tegese muga vauvhaks i päipaštokahaks. Pihläd da kalinad paneba päle čomid rusttoid nabornikoid.

Lämäl päipaštokahal sügüz’päiväl taivaz om sinine. Vereses da sel’ktas il’mas lendaba hämähoukun verkod. Äkkid puhuškandeb läm’ tullei, i kirjavad erimujuižed lehtesed punosoiš il’mas, kuti lipkaižed. Ned hilläšti lankteba maha i kataba sen čomal hurstil. Necil aigal om hüvä kävelta mecas. Jaugoiden al šobaidaba lehtesed, verez il’m ületab väged, hengel om läm’.

Om žal’, miše nece čomuz’ ei ole pit’k. Kaks’-koume nedalid i se kadob. Naku lopišeki kuldaine sügüz’.

Kaikuččel päiväl irdal tegese kaik vilumbaks. Homendesil levigandeb sumeg. Päiväine paštab, no ei lämbita. Kaik paksumba hahkad pil’ved peitäba taivast. Kova tullei rebitab čomid lehtesid. Hein da änikod näiduba. Kulub kurgiden änid. Tuli aig prostidas kezalinduidenke.

Pud seižuba pal’had i varastaba, konz tuleb tal’v i kärib niid lämil vauktoil sijakatusil. Paksus vihmub, eskai voib langeta ezmäšt lunt. Irdal om redu da vezilätäkoid. Londuz vaumičese tal’veks. Kaik ümbri johtutab siš, miše tuli möhäsügüz’. Lopihe čoma aig. Mugoižes hahkas kuvaspäi hengel-ki tegese opal.

Nügüd’ pidab varastada, konz tuleb tal’v, i se katab man vauktal sijapäluižel.