Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / младописьменный подкорпус


Bolpirg

младописьменный подкорпус

тексты для детей

Kipinä, №9, (2014), с. 8; Taroi Babukoine

Ičetehtud pirg om kaks’ kerdadmagukahamb! Tarjoičem sinei paštta pirgad bolanke. Bol om ei vaiše magukaz, no lujas-ki tarbhaine marj tervhuden täht.

Ladi iče paštta pirg vai kucu abuhu vanhembid!

Recept om kebn.

Pirgan vaumičendan täht sinei tariž:

300 grammad jauhod

150 grammad saharad

100 grammad void

2 munad

½ čailuzikad sodad uksus

Pirgan päližen täht pidab:

200 grammad bolad

200 grammad kandatest

150 grammad saharad

Ezmäi sinei tariž lujas hüvin pesta marjoid. Sid’ pane marjoid kuivamaha.

Sil aigal, kuni marjad kuivaba,vaumiče tahtast. Sen täht pane staucaha void da saharad. Peksa! Sid’ ližada neche massaha kaks’ monad da völ segoita!

Sodaha vala kaks’ tippušt uksusad. Soda brunciškandeb – ala varaida! Ližada necidä sodad staucaha. Ota jauhod da sotki tahtast!

Vaumitud tahthan päle pandas bolad. Pirg pašttas läz pol’časud.

Kuni pirg om päčiš, vaumiče pälišt. Peksa kandatest saharanke.

Pašttud pirgan päle pane pälišt. Sen jäl’ghe vilugoita pirg jäškapas.

Hüväd sömtahtod!