Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus tegese tetabaks

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 84; Evangelii Markan mödhe. Iisus zavodib radon 1–3. 3.

7Iisus läksi ühtes openikoidenke järven randale, i hänenke astui sur’ rahvazkogo Galilejan maspäi. Mugažo Judejan maspäi, 8Jerusalimaspäi, Idumejan maspäi, Jordanjogen tagapäi, i Tir- i Sidon-lidnoiden tahoišpäi tuli hänennoks äi rahvast, konz hö kulištiba, kut äjan hän voib tehta. 9Iisus käski openikoile vaumištada hänele veneh, miše nece rahvaz ei ahtištaiži händast. 10Ved’ hän oli tehnu tervhikš jo äjid, i kaik, kenel oliba kibud, tungihe hänennoks, miše kosketada händast. 11I ku paganad henged nägiba händast, hö lankteliba hänen edehe i kidastiba: «Sinä oled Jumalan Poig!» 12No Iisus kovas käski heile, miše hö ei sanuiži, ken hän om.