Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / диалектные тексты


Hiin’antego

диалектные тексты

средневепсский диалект

Информант: Абрамов Николай Викторович, г.р. 1961, место записи: Ладва (Ladv), Подпорожский р-н, Ленинградская обл.

Язык и народ: тексты и комментарии, (2002), с. 90-91

Sanun nügud kalatandan polhe. Minei oli kuume vai nel’l’ vot, tatam da mam otiba mindei hiin’ale, miil’ kaiken aigan oli lehm, lehmäle tari hiin’ad tehta. Hiin’antego miil’ ol’ edahan. Külän rinduu nit’ud, sed tehliba kaik, ked kolhozas ratasoi. Tatam radoi lespromhozas, mam bibliotekas, ii anttud miile lähen, a oliba kaks’toštkime virstad küläspei nit'ud, Ihakoiš. Külä oli jo soubatud, a nit'ud jäiba, mii sigä tegimei hiin’ad. Kaks’toštkime virstad tarbi ol’ kaikuužuu pejuu sin’n’a tagaz Ladvha ili sigä magata. Nu magata ka nimittušt’ pertišt’ iilend. Jäl’ges loudasine butk tehtihe. Mamam enamba käveli kodihe, hän lipsi lehman da kaiken kacli, erasišti homencuu kaks’toštkime virstad sin’n’a, sigä pei rata i ehtoižuu tagaz. Min’a- škol’nikan olin’ ka nedalid elin’ sigä kaika, iks’nein koiranke. Sigä butkas polog säskišpei, veneh, jär’v rindou. Venhed miil’ habasiižed kaik oliba, nügude-ki oma äjil’. Min’a ku penessai hargnin’ ajelta ka iksnein’ ajelimoi i nimid’a. Erased varaitas ajada, mišto hän äjan šatak om, šataiše.

Min’a kalatin’ sigä, elin’ koiranke. Tatale tari radole, ii anttud otpuskad kaikile kezuu, tari oli rata i hiin’ tehta. Jäl’ges motociklan osti, vähemb astta.

Tuleb hiin’antego, sid’ kaik rindou, marjad i jär’v, Ihakjär’ved. Järvespei lähteb Sarajogi, ii pit’k jogut, hän Ojatihe lankteb. Pol’ virstad kuumandes Ihakjärvespei, kus mii hiin’an tegimei, oli Mat’t’ar’v, hänespei jo toižhe polhe ojad jostas, ven’aks ka vodorazdel. Mat’t’ar’v om sur’ jär’v.

– Olik sigä mitte-ni tropaine Ihakjärvespei Mat’t’ar’vehe, käveliba sin’n’a?

– Kutak? Kalaha käveliba, kalanikoil oli mugoine tehut. Käveltas sin’n’a kalaha, sen’he, mar’joihe.

– Tedad-ik mikš ningoi nimi?

– Emboi sanuda mikš. Rindou järved oma Pit’k, Särg’jär’v, Kondjär’v, Lazajär’v, Gluhoijär’v.

– Miččid živatoid’ teil’ oli kodiš?

– Kaiken aigan oli äi živatoid’, lehm oli, vaza kaikuužuu voduu, lambheižed, kanad, koirad, kaži. Kaik söda tahtoitas, pakitas kaik. Nügude kazvatajad oma jo vanhad, no pidädas lehmän da lambhid i kažid i koirad.

– Hiin’an tehtas mugažo edahan?

- Ii muga edahan, nügude jo miide butkeine puuttud, ken-se puuti, i nit’ud kazvahtuiba, nügude rindou.