Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus kükseb pahan hengen

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 102-103; Evangelii Markan mödhe. Matk jerusalimha 8:27–10:52. 9.

14Tuldes openikoidennoks Iisus nägišti ümbri heiš äi rahvast i mugažo käskištonopendajid, kudambad ridliba openikoidenke. 15Sid’-žo konz hö nägištiba Iisusan, kaik čududelihe. Hö tacihe hänennoks i sanuiba tervhensanoid. 16Iisus küzui käskištonopendajil: «Mitte rid tägä om?» 17Üks’ mez’ rahvazkogospäi sanui hänele: «Opendai, minä toin ičein poigan sinunnoks. Hänes om keletoi heng. 18Se otab händast ičeze käzihe, kus tahtoib. Se tacleb händast maha, i hän pästab sül’gen suspäi i kirskutab hambhil i tegese ani kollijan karččeks. Pakičin, miše sinun openikad küksižiba pahan hengen hänespäi, no hö ei voinugoi.» 19Siloi Iisus sanui heile: «Voi necidä uskmatont rahvast! Hätken-ik minei tarbiž völ olda teiden keskes? Hätken-ik minei tarbiž tirpta teid? Togat priha minunnoks.» 20Hö toiba prihan Iisusannoks. Paha heng nägišti Iisusan i sid’-žo peksaškanzi prihad, i hän lanksi, vedelihe madme i pästi sül’gen. 21Iisus küzui prihan tatal: «Kuverz’ aigad hänel nece om olnu?» «Penessai», sanui mez’. 22«Heng om äi kerdoid tacnu händast se lämoihe, se vedhe, miše voiži händast koletada. Žalleiče meid i abuta, ku sinä midä-se void!» 23Iisus sanui hänele: «Ku sinä kuverdan-se void uskta, ka uskojale voib tehta kaiken.» 24Siloi prihan tat kerdalaz kirgouzi kündliš: «Minä uskon, Ižand! Abuta minei, uskmatomale!»

25Konz Iisus nägišti, miše rahvast ližazihe, hän käski paganale hengele muga: «Keletoi i kurdiž heng, minä käsken sinei: lähte prihaspäi, i ala enamba pörtte hänehe!» 26Paha heng kidastaškanzi, peksaškanzi lujas prihan i läksi hänespäi. Priha tegihe kollijan karččeks, i äjad sanuiba-ki: «Hän koli.» 27No Iisus oti händast kädes i abuti hänele libuda jaugoile, i hän libui.

28Konz Iisus tuli kodihe, i hänenke oliba vaiše openikad, ka hö küzuiba hänel: «Mikš mö em voinugoi küksta necidä henged prihaspäi?» 29Hän sanui: «Mugoine paha heng lähteb vaiše loičendal i pühütandal.»