Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Voib-ik elokaz sada igähižen elon?

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 105-106; Evangelii Markan mödhe. Matk jerusalimha 8:27–10:52. 10.

17Konz Iisus läksi matkha, üks’ mez’ tuli joksten, kombuštui hänen edehe i küzui: «Hüvä opendai, midä minei tarbiž tehta, miše saižin jäl’gestuseks igähižen elon?» 18Iisus sanui hänele: «Mikš sanud mindai hüväks? Niken ei ole hüvä, vaiše üks’ Jumal. 19Käsköd sinä tedad: ala magada verhan akanke, ala riko, ala vargasta, ala kelhas värita, ala ota mi om toižen, ole hüvä ičeiž tatale i mamale.»

20«Opendai, kaikiden neniden käsköiden mödhe olen elänu nores aigaspäi», sanui mez’. 21Iisus kacuhti hänehe lämäs i sanui: «Völ üks’ azj sinai om tehmata. Mäne i mö kaik, midä sinai om, i jaga dengad gollile, siloi sinai linneb bohatust taivhas. Tule, ota rist i elä minun mödhe.» 22Mez’ vajehtihe modol neniš sanoišpäi. Hän läksi opalas tägäpäi, sikš ku hänel oli äi kodielod.

23Iisus kacuhti ümbri i sanui ičeze openikoile: «Kutak jüged om nenile, kenel om äi kodielod, putta Jumalan valdkundaha!» 24Openikad čududelihe hänen sanoihe, no Iisus sanui heile: «Minun lapsed, kut jüged om nenile, ked nadeišoiš kodieloho, putta Jumalan valdkundaha! 25Kebnemb om verbl’udale mända neglankorvaižes läbi, mi elokahale putta Jumalan valdkundaha.» 26Openikad čududelihe völ-ki enamban i küzeliba toine tošt: «Ken siloi voib sada päzutandan?» 27Iisus kacuhti heihe i sanui: «Mehed ei necidä voigoi, no ei Jumal, Jumal kaiken voib.»