Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus i Zevedejan poigad

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 107; Evangelii Markan mödhe. Matk jerusalimha 8:27–10:52. 10.

35Zevedejan poigad, Jakov i Joan, tuliba Iisusannoks i sanuiba: «Opendai, mö tahtoižim, miše sinä tegižid meile, midä pakičem.» 36«Midä tö tahtoižit, miše minä teile tegižin?» – küzui Iisus. 37Hö sanuiba: «Konz sinä tuled taivhaližes hoštoteses, ka anda meile išttas sinun rindale – ühtele oiktale i toižele hurale kädele.» 38Iisus sanui heile: «Tö et tekoi, midä pakičet. Voit-ik tö joda siš mal’l’aspäi, miččespäi minä jon? Voit-ik tö tirpta sen valatusen, miččel mindai valatadas?» 39«Voim», hö sanuiba. Siloi Iisus sanui heile: «Siš mal’l’aspäi, miččespäi minä jon, tö-ki völ joškandet, i sil valatusel, miččel mindai valatadas, teid-ki valataškatas. 40No minä en voi sanuda, ken ištub oiktal, ken hural kädel minuspäi. Nene sijad oma nenile, kenele om vaumištadud.»

41Konz toižed kümne openikad kulištiba necen, hö kurktuiba Jakovan i Joannan päle. 42No Iisus kucui heid kaikid ičezennoks i sanui: «Tö tedat, miše ned, ked oma pämehen ištmel, oma rahvahiden ižandad, i maiden ülembaižed mehed pidäba rahvahid ičeze valdan al. 43Algha olgoi teiden keskes muga. Ken teiden keskes tahtoib olda vanhemban, ka olgha hän teile käskabunik, 44a ken tahtoib teiden keskes olda ezmäižen, ka olgha kaikiden orj. 45Mehen Poig-ki ei tulend sen täht, miše hänele služižiba, a tuli služimaha i andmaha ičeze hengen maksuks, miše kaik päzuižiba valdale.»