Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Sur’ ahtištuz

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 115-116; Evangelii Markan mödhe. Iisus pagižeb, midä tegese jäl’gmäižil päivil 13.

14«Konz tö nägištat paganan opakon azjan, kudambas oli sanunu Jumalan sanankandai Daniil, seižmas siš tahos, kus ei sa» – el’gekaha lugii necen! – «siloi kaikile, ked eläba Judejas, tarbiž pageta mägile. 15Ken om katusel, ka algha mängoi alahaks pert’he otmaha midä-ni sigäpäi, 16i ken om pöudos, ka algha pörtkoiš otmaha sobid. 17Voi nenid, kudambad nenil päivil oma kohtukahad vai imetaba lapsid! 18Loičkat, miše teiden pago ei oliži tal’vel, 19sikš ku nenil päivil tuleb ningoine ahtištuz, mittušt ei ole olnu mirun tegemižespäi, siš aigaspäi, konz kaiken oli tehnu Jumal, neche aighasai, i ei linne-ki nikonz. 20Ku Ižand ei lühendaiži sidä aigad, ka ni üks’ mez’ ei voiži kaitas. No neniden täht, kudambid hän om valičenu, hän om lühendanu sen aigan.

21Ku ken-ni siloi sanub teile: «Tägä om Messia,» vai: «Kacu, sigä,» algat uskkoi. 22Tühjid messioid i tühjid sanankandajid tuleb, i hö tegeškandeba tundmuztegoid i čudoid, miše veda, ku voiži, valitud-ki vigaha. 23Sikš, kackat. Minä olen sanunu teile kaiken edelpäi.»