Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Mehen Poigan tulend

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 116; Evangelii Markan mödhe. Iisus pagižeb, midä tegese jäl’gmäižil päivil 13.

24«No nenil päivil, jäl’ges sidä ahtištust, päiväine pimidub i kudmaine ei anda ičeze vauktad, 25tähthad lankteba taivhaspäi, i taivhan väged säregandeba. 26Siloi nägištadas, miše Mehen Poig tuleb pil’viden päl sures väges i hoštoteses, 27i siloi hän oigendab ičeze angeloid i keradab valitud mehid nelläs man polespäi, man agjaspäi taivhan agjahasai.

28Opekatoiš sišpäi, midä smokvanpule tegese: konz sen oksad heraštuba i kazvaškandeba lehtesed, ka tö tedat, miše keza om läz. 29Mugažo konz nägištat kaik nene azjad, ka tekat, miše nece aig om läz, ani verajanno. 30Todeks sanun teile: nügüdläine rahvaz ei kado sihesai, konz kaik nece tegese. 31Taivaz i ma kadoba, no minun sanad ei kadogoi. 32No sidä päiväd i časud niken ei teda, ei angelad taivhas, ei Poig, vaiše üks’ Tat.»