Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus endustab, miše openikad hül’gäidaba händast

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 119; Evangelii Markan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 14-16. 14.

26Hö pajatiba kitändpajon i läksiba Voipunmägele. 27Iisus sanui heile: «Necil öl tö kaik hül’gäidat mindai, sikš ku Pühiš Kirjutusiš om sanutud: «Jumal rikob paimnen, i lambhad jokseškandeba kaikihe polihe.» 28No konz eläbzun, minä lähten edel teid Galilejaha.»

29Siloi Petr sanui hänele: «Hot’ kaik toižed hül’gäidaižiba sindai, minä en hül’gäida.» 30Iisus sanui hänele: «Todeks sanun sinei: tämbei, necil öl, edel sidä, konz kukoi kahtišti launub, sinä koumašti sanud, miše ed tunde mindai.» 31No Petr völ lujemba saneli: «Hot’ minei pidaiži kolda sinunke, minä nikonz en sanu, miše en tunde sindai.» Necen sanuiba kaik toižed-ki.