Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Joan Valatai

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 4-5; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus zavodib radon 3-4. 3.

3 Nenil päivil Joan Valatai tuli i saneli Judejan rahvahatomas mas: 2«Käraukatoiš grähkišpäi, sikš ku taivhan valdkund om lähenu!» 3Ani Joannan polhe pagiži Jumalan sanankandai Isaija:

– Kirgujan än’ kulub rahvahatomas mas:

Puhtastagat Ižandale te,

tehkat oiktoikš hänele tehuded!

4Joannal oli soba verbl’udan karvoišpäi i nahkvö vösijal, hänen sömän oliba čirggäižed i mezi. 5Hänennoks tuli rahvast Jerusalimaspäi, kaikiš Judejan polišpäi i kaikjalpäi Jordanjogen ümbrištospäi. 6Hö avaižiba ičeze grähkäd, i Joan valati heid Jordanjoges.

7No konz Joan nägišti, miše hänennoks valatamhas tuli mugažo farisejid i saddukejid, hän sanui heile: «Tö, kün lapsed! Ken teile sanui, miše voit pageta tulijas vihaspäi? 8Elägat mugošt elod, miše näguiži: tö olet käraudanus grähkišpäi! 9Algat lugekoi, miše päzut, ku voit sanuda: «Meiden tat om Avraam!» Minä sanun teile: Jumal voib nene kived-ki käta Avraaman lapsikš. 10Kirvez om jo pandud pun jurele. Kaikutte pu, kudamb ei to hüväd satust, čaptas i tactas lämoihe. 11Minä valatan teid vedel, miše ozutada: tö kärauzitoiš grähkišpäi. No minun jäl’ghe tuleb toine, kudamb om mindai vägevamb. Minä en ole mugoine arvokaz, miše kantta hänen kengid-ki. Hän valatab teid Pühäl Hengel i lämoil. 12Hänel om kädes labid, i sil hän viškičeb jüväd rumegespäi. Jüväd hän keradab aitha, a rumeged poltab lämoiš, kudamb nikonz ei sambu.»