Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Vihan i ridan polhe

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 9-10; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus opendab mägel 5-7. 5.

21«Tö tedat, miše jo ezitatoile oli sanutud: «Ala riko.» Ken rikob, maksab sudad. 22No minä sanun teile: kaikutte, ken uhtei käregandeb vellen päle, maksab sudad. Mugažo kaikutte, ken sanub ičeze vellele: «Voi sinä hagopä», maksab Nevondkundan sudad, i ken sanub: «Voi sinä urad», maksab adun lämoid.

23Ku sinä ved altarile lahjad, i sigä johtutad, miše vellel om midä-se sindai vasthapäi, 24ka jäta lahj altarin edehe i mäne edel latte vellenke. Sen jäl’ghe mäne vemha lahj altarile.

25Ku ken-ni sudiše sinunke, latte teramba, konz hänenke völ oled astmas sudha. Muite hän andab sindai sudjan käzihe, i sudj andab sindai varjoičijale, i muga sindai tactas türmha. 26Todeks sanun sinei: sigäpäi sinä ed lähte, kuni ed maksa kaiked jäl’gmäižehe kodrantahasai.»