Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Armastagat ičetoi vihanikoid

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 11; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus opendab mägel 5-7. 5.

38«Teile om sanutud: «Sil’m sil’mäs, hambaz hambhas.» 39No minä sanun teile: algat vastustagoi pahad. A ku ken-se löb sindai oiktaha modpoliškoho, kända hänele hur-ki. 40Ku ken-se tahtoib sudan kal’t otta sinai alembaižen soban, anda hänele pälembaine-ki. 41Ku ken-se käskeb astta hänenke virstan, mäne kaks’. 42Anda sille, ken sinai pakičeb, ala käraute sel’gäl sille, ken tahtoib otta sinai velgha.

43Teile om sanutud: «Armasta ičeiž lähembašt i ala navedi ičeiž vihanikad.» 44No minä sanun teile: Armastagat ičetoi vihanikoid, blahoslovigat nenid, ked pakičeba teiden päle Jumalan vihad, tehkat hüväd teiden vihanikoile i loičkat neniden polhe, ked mokičeba i kükseba teid. 45Siloi tö olet teiden taivhaližen Tatan lapsed. Hän andab päiväižele nousta kut hüvile, muga pahoile-ki i oigendab vihman kut tozioiktoile, muga jumalatomile-ki. 46Ku tö armastat nenid, ked armastaba teid, miččen paukan völ varastat? Ei-ik muga tehkoi pahad maksunkeradajad-ki? 47Ku tö sanut tervhensanoid vaiše teiden läheližile, midä sid’ om mugošt? Ei-ik muga tehkoi ned-ki, ked ei tuntkoi Jumalad? 48Olgat tö-ki hüväd kaikes, muga kut om hüvä teiden taivhaline Tat.»