Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Kut abutada gollile, loita i pühütada?

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 11-13; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus opendab mägel 5-7. 6.

6 «Kackat, algat abutagoi gollile rahvahan edes vaiše sen täht, miše hö nägižiba teid, ika et sagoi paukad taivhaližes Tataspäi.

2I konz abutad gollile, ala torda torvehe, kut tegeba koiverdelijad suimpertiš i irdal, miše mehed kitäižiba heid. Todeks sanun teile: hö oma sanuded jo ičeze paukan. 3No konz sinä abutad gollile, algha sinun hur käzi tekoi, midä oiged käzi tegeb, 4miše sinun hüvä tego oliži peitos. Sinun Tat, kudamb nägeb sen-ki, mi om peitos, andab sinei paukan kaikiden edes.

5Konz loičed, ala ole kuti koiverdelijad. Hö tahtonke seižuba suimpertiš i tesaril loičmas, miše heid nägižiba toižed mehed. Todeks sanun teile: hö jo oma sanuded paukan. 6No konz sinä loičed, mäne pertin südäimehe, saupta uks’ i sid’ loiče Tataleiž, kudamb om peitos. Sinun Tat, kudamb nägeb sen, mi om peitos, andab sinei paukan kaikiden edes.

7Konz loičet, algat pal’patagoi kut ned, ked ei tuntkoi Jumalad. Hö meletaba, miše heid paremba kulištadas, ku hö sanuba äi sanoid. 8Algat olgoi heiden vuiččed. Teiden Tat tedab, midä teile tarbiž jo edel sidä, konz tö hänel pakičet. 9Sikš loičkat muga:

– Meiden taivhaline Tatam!

Olgha pühä sinun nimi.

10Tulgha sinun valdkund.

Tehkahas kaik sinun tahton mödhe

täl-ki mal, kut taivhas.

11Anda meile tämbei

meiden jogapäiväine leib.

12I pästa meile meiden velgad,

kut mö-ki pästam

meiden velgnikoiden velgad.

13Ala ve meid manitushe,

no päzuta meid pahaspäi.

Sinun om vald i vägi i korged arv

kaiken i igäks. Amin’.

14Ku tö prostit mehile heiden pahad tegod, ka teiden taivhaline Tat prostib teiden pahad tegod. 15No ku tö et prostigoi mehile heiden pahoid tegoid, ka teiden Tat-ki ei prosti teiden pahoid tegoid.

16Konz pühütat, algat tehkoi muiktad modod, muga kut koiverdelijad. Hö tegeba ičeze modon höšakoks, miše kaik homaičižiba heiden pühütandad. Todeks sanun teile: hö oma jo sanuded ičeze paukan. 17A konz sinä pühütad, sugi pä i peze mod. 18Siloi sinun pühütandad ei nägištagoi mehed, vaiše sinun Tat, kudamb om peitos. Sinun Tat, kudamb nägeb sen-ki, mi om peitos, andab sinei paukan kaikiden edes.»