Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Jumal pidäb meiš hol’t

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 13-14; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus opendab mägel 5-7. 6.

25«Sen täht minä sanun teile: algat holdugoi ičetoi henges, siš midä söižit i joižit, algat holdugoi ičetoi hibjas, midä panda päle. Ei-ik heng ole enamb mi söm’, a hibj enamb mi sobad? 26Kackat taivhan linduihe: hö ei semekoi, ei rahngoi, ei pangoi varha, i teiden taivhaline Tat sötab niid. Ved’ tö olet arvokahambad mi lindud! 27Ken teišpäi voib holil pidenzoitta ičeze elod vaiše ühteks-ki käzivardeks?

28Mikš tö holdut sobiš? Kackat pöudon änikoihe, kut ned kazvaba maspäi: ned ei rakoi i ei kezerkoi. 29Minä sanun teile: ved’ Solomon-ki kaikes hoštoteses ei olend sädatadud muga, kut kaikutte niišpäi. 30I ku Jumal ninga sobitab heinän, kudamb tämbei kazvab normel, a homen linneb tactud päčhe, ka sidä enamban hän sobitab teid, vähäuskojad!

31Ka algat holdugoi i algat sanugoi: «Midä mö söškam?» vai «Midä mö joškam?» vai «Kuspäi mö sam sobid?» 32Kaiken necen eciba Jumalad tundmatomad rahvahad. Teiden taivhaline Tat tedab, miše kaiked necidä teile tarbiž. 33Ezmäi pangat kaik vägi, miše eläda Jumalan valdkundas i hänen tozioiktan tahton mödhe, siloi tö sat kaiken necen-ki. 34Algat holdugoi homnižes päiväs, se iče pidäškandeb hol’t ičesaze. Migo päiväle täudub ičeze holid.»