Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus kucub Matvejan

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 19; Evangelii Matvejan mödhe. Iisusan sured tegod 8-9. 9.

9Iisus läksi lidnaspäi i astui siriči sijad, kus keratihe rahvahaspäi maröunan maksuid. Sigä hän nägišti ištmas mehen, kudamb kuctihe Matvejaks. Iisus sanui hänele: «Astu minunke,» – i hän libui i läksi Iisusanke.

10Sid’ Iisus oli longid sömäs hänen kodiš. Sinna tuli mugažo äi maksunkeradajid i grähkhižid, i hö söiba Iisusanke i hänen openikoidenke. 11Necen nägištades farisejad sanuiba Iisusan openikoile: «Mihe teiden opendai söb i job ühtes maksunkeradajidenke i grähkhižidenke?» 12Iisus kulišti necen i sanui: «Tervhile ei tarbiž lekarid, vaiše läžujile. 13Mängat i meletagat, midä nene sanad znamoičeba: «Minä en tahtoi lahjad, a tahtoin, miše tö armahtaižit toine tošt.» Minä en tulend kucmaha tozioiktoid, a tulin kucmaha grähkhižid käraudamhas Jumalaha.»