Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus lajib Galilejan lidnoid

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 26; Evangelii Matvejan mödhe. Ken iisus om 11-12. 11.

20Sid’ Iisus lajiškanzi nenid lidnoid, kus hän oli tehnu äjid ičeze suriš tegoišpäi, sikš ku hö ei käraudanus grähkišpäi:

21«Voi sindai, Horazin! Voi sindai, Vifsaida! Ku nene sured tegod, kudambad minä tegin teiden irdoil, olnuiži tehtud Tiras i Sidonas, niiden eläjad jo amu ribuiš i tuhkad päs oližiba käraudanus grähkišpäi. 22Minä sanun teile: Tirale i Sidonale sudanpäivän linneb kebnemb mi teile. 23I muga sinä, Kapernaum, libutadud taivhazesai, linned tactud surman valdkundaha. Ku sured tegod, kudambad tehtihe sinun irdoil, oliži tehtud Sodomas, se seižuiži völ tämbei-ki. 24Minä sanun teile: Sodoman male sudanpäivän linneb kebnemb mi sinei.»