Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus kükseb prihaižespäi pahan hengen

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 43; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus käveleb galilejas i lähembaižiš tahoiš 13:53-17:27. 17.

14Konz hö pördihe rahvahannoks, Iisusannoks tuli mez’, kudamb kombištui 15i sanui: «Ižand, armahta minun poigad! Händast peksab ičhine, i hän lujas mokičese! Hän paksus lankteleb se lämoihe, se vedhe. 16Minä toin händast sinun openikoidennoks, no hö ei voinugoi tehta händast tervheks.» 17Siloi Iisus sanui: «Voi necidä uskmatont i segoinut rahvast! Hätken-ik minei tarbiž völ olda teiden keskes? Hätken-ik minei tarbiž tirpta teid? Togat prihaine tänna minunnoks.» 18Iisus käski kovil sanoil pahale hengele lähtta prihaižespäi, i se läksi. Siš aigaspäi prihaine tegihe tervheks.

19Konz hö oliba möst üksnäze, openikad küzuiba Iisusal: «Mikš mö em voinugoi küksta necidä henged prihaižespäi?» 20«Sikš ku teil ei ole uskondad,» – sanui Iisus. «Todeks sanun teile: ku teil oliži uskondad gorčican semnen surtte, ka tö voižit sanuda necile mägele: «Sirtte tägäpäi sinna» – i se sirdäižihe. Siloi ei oliži nimidä, midä tö et voiži tehta. 21No mugošt henged voib küksta vaiše loičendal da pühütandal.»