Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Naimiženmurendusen da naimatomiden polhe

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 47-48; Evangelii Matvejan mödhe. Iisusan matk jerusalimha 19-20. 19.

19 Konz Iisus oli lopnu nene paginad, hän läksi Galilejaspäi i tuli Jordanjogen tošt randadme Judejaha. 2Hänenke astui sur’ rahvazkogo, i Iisus tegi heid tervhikš sigä.

3Hänennoks tuliba erased farisejad, kudambad tahtoiba kodvda händast i küzuiba: «Voib-ik mužik erigata ičeze akaspäi hot’ miččes taht azjas?» 4Hän sanui heile: «Et-ik olgoi lugenuded, miše Tegii jo ezmässai tegi mehen mužikaks i naižeks?» 5I sid’ hän sanui edemba: «Sen täht mužik jätab ičeze tatan i maman i tartub ičeze akaha, i muga hö kaks’ tegesoiš ühteks hibjaks. 6Sid’ hö jo ei olgoi kaks’, hö oma üks’. Ka midä Jumal om ühtenzoitnu, sidä algha mez’ erigoitkakoi.»

7Farisejad küzuiba hänel: «Mikš sid’ Moisei om sanunu, miše mužik voib tacta ičeze akan, ku andab hänele erigoituzbumagan?» 8Hän sanui: «Moisei andoi teile tehta muga, sikš ku tö olet mugoižed kovasüdäimeližed. No ezmässai muga ei olend. 9Minä sanun teile: ken tacib ičeze akan hot’ miččen-ni azjan täht, no ei vedelusen täht, i naib toižel, ka hän magadab verhan akanke. A se-ki, ken naib tactud akal, mugažo magadab verhan akanke.»

10Openikad sanuiba: «Ku naimine om mugoine azj, ka paremb om ei naida-ki.» 11No hän sanui heile: «Midä minä sanuin, ei kožu kaikile, vaiše nenile, kudambile mugoine oza om anttud. 12Ved’ om ningoižid mehid, kudambad ei voigoi naida: erased jo maman vacaspäi, toižid mugomikš oma tehnuded toižed mehed, i toižed taivhan valdkundan täht iče tahtoiba olda naimatomin. Ken voib muga tehta, sid’ tehkaha.»