Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Ozoitezstarin vinpusadun radnikoiden polhe

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 49-50; Evangelii Matvejan mödhe. Iisusan matk jerusalimha 19-20. 20.

20 «Taivhan valdkund om kuti ižand, kudamb homendezhämäräižes läksi pauktamaha radnikoid vinpusadhu. 2Hän ladihe radnikoidenke pandes ühten dinarijan päivpaukaks i oigenzi heid vinpusadhu. 3Koumandel časul hän läksi irdale i nägišti, miše sigä om völ äi joudajad rahvast. 4«Mängat tö-ki minun vinpusadhu,» – hän sanui heile. «Minä maksan teile oiktan paukan.» Mehed mäniba. 5Kudendel i ühesandel časul ižand möst läksi irdale i tegi mugažo. 6Konz hän sid’ mäni irdale ühtendeltoštkümnendel časul, hän nägišti völ-ki joudajad rahvast i küzui heil: «Mikš tö seižut tägä kaiken päivän radmata?» 7«Niken ei otand meid radole,» – hö sanuiba. Hän sanui mehile: «Mängat tö-ki minun vinpusadhu. Minä maksan teile oiktan paukan.»

8Konz sid’ tuli eht, sadun ižand sanui ičeze radnikoiden pämehele: «Kucu kaik radnikad i maksa heile pauk, jäl’gmäižile ezmäi, i ezmäižile jäl’ges.» 9Nene, ked oliba paukatud ühtendeltoštkümnendel časul, tuliba i saiba kaikutte dinarijan. 10Konz ezmäi paukatud tuliba, hö meletiba, miše saba enamban, no hö-ki saiba vaiše dinarijan. 11Siloi hö buraidaškanziba i sanuiba ižandale: 12«Nene jäl’gmäižed radoiba vaiše časun aigad, i sinä andoid heile severdan, kuverdan meile-ki, ked tegim kaiken päivän jügedad radod räkenaigan.» 13No ižand sanui ühtele radnikoišpäi: «Hüvä mez’, en minä abidind sindai. Em-ik mö ladinus sinunke dinarijas? 14Ota ičeiž pauk i mäne. Minä tahtoin maksta necile-ki jäl’gmäižele severdan, kuverdan sinei. 15En-ik minä voi tehta ičein rahale, kut tahtoin? Oled-ik sinä mugoine kadeh sen täht, miše minä olen hüvä?»

16I muga jäl’gmäižed tegesoiš ezmäižikš i ezmäižed jäl’gmäižikš. Ved’ äjad om kuctud, no harvad om valitud.»