Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Kunigahanpoigan sai

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 55-56; Evangelii Matvejan mödhe. Iisusan töd jerusalimas 21-22. 22.

22 Iisus möst pagiži heile ozoitezstarinoil i sanui: 2«Taivhan valdkund om kuti kunigaz, kudamb tegi ičeze poigale sajan. 3Hän oigenzi ičeze käskabunikoid kucmaha adivoid sajaha, no hö ei tahtoinugoi tulda. 4Möst hän oigenzi toižid käskabunikoid i sanui: «Sanugat kuctud mehile: «Minä olen vaumištanu longin, härgad i vazad om riktud, kaik om vaumiž. Tulgat sajaha.» 5No hö pähä-ki ei otnugoi: erased läksiba pöudho, erased ičeze laukoihe, 6a toižed tabaziba kunigahan käskabunikoid, peksiba heid i rikoiba. 7Necen kulištades kunigaz lujas kurktui. Hän oigenzi saldatoid, rikoi nenid surmičijoid i polti heiden lidnan. 8Sid’ kunigaz sanui ičeze käskabunikoile: «Kaik om vaumiž sajan täht. A ned, kudambid kuctihe, ei olnugoi arvokahad. 9Mängat nügüd’ irdoile i kuckat sajaha kaikid, keda näget.» 10Käskabunikad mäniba irdoile i keraziba kaikid, keda vaiše löuziba, kut hüvid muga i pahoid, i praznikpert’ tegihe täuz’ adivoid.

11Konz kunigaz tuli kacmaha praznikadivoid, hän nägišti sigä mehen, kudamban päl ei olend sajansädoid. 12Hän küzui hänel: «Hüvä mez’, kut sinä oled tulnu tänna sajansädota?» Mez’ ei voind sanuda nimidä. 13Siloi kunigaz sanui ičeze käskabunikoile: «Sidogat händast käziš i jaugoiš, otkat händast i tackat irdale pimedaha. Sigä voiktas i kirskutadas hambhil.» 14Äjad om kuctud, no harvad om valitud.»