Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Sur’ ahtištuz

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 62; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus pagižeb, midä jäl’gmäi tegese 24-25. 24.

15«A konz nägištat pühäs sijas paganan opakon azjan, kudamban polhe oli sanunu Jumalan sanankandai Daniil» – el’gekaha lugii necen! – 16«siloi kaikile, ked eläba Judejas, tarbiž pageta mägile. 17Ken om katusel, ka algha mängoi otmaha tavaroid pertišpäi, 18i ken om pöudos, ka algha pörtkoiš otmaha sobad kerdale. 19Voi nenid, kudambad nenil päivil oma kohtukahad vai imetaba lapsid! 20Loičkat, miše teiden pago ei oliži tal’vel vai sobatan. 21Ahtištuz linneb mugoine sur’, ningošt ei ole olnu mirun tegemižespäi neche aighasai i ei linne-ki nikonz. 22I ku Jumal ei lühendaiži necidä aigad, ka ni üks’ mez’ ei voiži kaitas. No valitud mehiden täht se aig linneb lühetud.

23I ku ken-ni siloi sanub teile: «Tägä om Messia,» vai: «Hän om sigä,» algat uskkoi. 24Ved’ tuleb tühjid messioid i tühjid sanankandajid, i hö tegeškandeba surid tundmuztegoid i čudoid, miše veda, ku voiži, valitud-ki vigaha. 25Kackat, minä olen sanunu teile kaiken edelpäi.»

26I ku teile sanutas: «Hän om rahvahatomas mas,» algat mängoi sinna, i ku sanutas: «Hän peitäse pertiš,» algat uskkoi. 27Kut samalduz samaldab päivnouzmpoles i tegeb vauktaks taivhan päivlaskmpolhesai, mugoine linneb i Mehen Poigan tulend. 28«Kuna om živat kolnu, sinna lendaba sured habukad-ki.»