Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Mehen Poigan tulend

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 62-63; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus pagižeb, midä jäl’gmäi tegese 24-25. 24.

29«I teravas neniden päividen ahtištusen jäl’ghe päiväine pimidub, i kudmaine ei anda ičeze vauktad. Tähthad lankteba taivhaspäi i taivhan väged säregandeba. 30Siloi taivhas ozutase Mehen Poigan znam. Kaik man rodud laskeškandeba voikuid, konz nägištaba Mehen Poigan, kudamb tuleb pil’viden päl sures väges i hoštoteses. 31Torven lujan änen aigan hän oigendab ičeze angeloid i keradab valitud mehid nelläs man polespäi, man agjaspäi taivhan agjahasai.

32Opekatoiš sišpäi, midä smokvanpule tegese: konz sen oksad heraštuba i kazvaškandeba lehtesed, ka tö tedat, miše keza om läz. 33Mugažo konz nägištat kaik nene azjad, ka tekat, miše se aig om läz, ani verajanno. 34Todeks sanun teile: nügüdläine rahvaz ei kado sihesai, konz kaik nece tegese. 35Taivaz i ma kadoba, no minun sanad ei kadogoi.

36No sidä päiväd i časud ei teda niken, ei taivhan angelad-ki, sen tedab vaiše minun Tat. 37Muga kut oli Nojan päivil, muga linneb siloi-ki, konz Mehen Poig tuleb. 38Suren upotandan edel mehed söiba i joiba, naiba i andliba mehele ičeze tütrid sihe päivhäsai, kudambal Noi mäni surhe veneheze. 39Hö ei tednugoi nimidä, kuni sur’ upotand ei tulend i ei upotand heid kaikid. Mugažo linneb, konz Mehen Poig tuleb. 40Siloi kaks’ mest linneba pöudol: toine ottas, toine jättas. 41Kaks’ našt jauhoškandeba kivel: toine ottas, toine jättas.

42Olgat herkhil, sikš ku tö et tekoi, miččel časul teiden Ižand tuleb. 43Ved’ tö el’gendat, ku pertin ižand tedaiži, miččel ön aigal vargaz tuleb, ka hän oliži herkhil i ei andaiži sadas pert’he. 44Sikš olgat tö-ki vaumhed: Mehen Poig tuleb ani sen aigan, konz tö et meletagoi-ki.»