Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Rahad, kudambad oli anttud käskabunikoile

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 64-65; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus pagižeb, midä jäl’gmäi tegese 24-25. 25.

14«Siloi linneb muga: Mez’ tahtoi ajada maspäi. Hän kucui ičeze käskabunikoid i andoi heiden käzihe kaiken ičeze kodielon. 15Ühtele abunikale hän andoi viž talant-rahad, toižele kaks’ i koumandele – ühten, kaikuččele severdan, kuverdan hänel mahtoid oli. Sid’-žo hän ajoi maspäi.

16Se, kudamb oli sanu viž talantad, läksi, pani ned rahad töhö i sai völ viž talantad. 17Mugažo se, kudamb oli sanu kaks’ talantad, sai ližaks völ kaks’. 18No se, kudamb oli sanu vaiše ühten talantan, mäni i kaivoi maha kopan i pani sinna ičeze ižandan rahan.

19Pit’käs aigas päliči ižand pördihe i küzui käskabunikoil, midä hö tegiba hänen rahale. 20Se, kudamb oli sanu viž talantad, toi toižed viž ližaks i sanui: «Ižand, sinä andoid minei viž talantad. Kut näged, minä olen sanu necil rahal völ viž.»

21Ižand sanui hänele: «Hüvä! Oled hüvä i uskoline abunik. Ku sinei voi uskta mugoižes penes azjas, ka minä andan sinei surembid-ki azjoid kacmaha. Tule i ole praznikas ühtes minunke!» 22Mugažo se, kudamb oli sanu kaks’ talantad, tuli i sanui: «Ižand, sinä andoid minei kaks’ talantad. Kut näget, minä olen sanu necil rahal völ kaks’.» 23Ižand sanui hänele: «Hüvä! Oled hüvä i uskoline abunik. Ku sinei voi uskta penes azjas, ka minä andan sinei surembid-ki azjoid kacmaha. Tule i ole praznikas ühtes minunke!»

24Sid’ tuli se-ki abunik, kudamb oli sanu ühten talantan, i sanui: «Ižand, minä tezin, miše sinä oled kova mez’. Sinä rahnod sigä, kus ed semendand, i keradad sigä, kuna ed tacind sement. 25Minä varaižin i kaivoin sinun talantan maha. Naku om sinun raha.» 26Ižand sanui hänele: «Sinä, paha i lašk abunik! Aha, sinä tezid, miše minä rahnon sigä, kus en semendand, i keradan sigäpäi, kuna en tacind sement. 27Ved’ sinei pidanuiži panda dengad bankha, miše minä tuldes sanuižin minun rahan ližanke. 28Otkat hänel nece talant i antkat se sille, kudambal om kümne talantad. 29Kaikuččele, kenel om, anttas, i hän sab äjan da völ sen ližaks, no kenel ei ole, sil ottas se-ki, midä hänel om. 30Tackat nece kožutoi abunik piikoipimedaha. Sigä voiktas i kirskutadas hambhil.»» Konz Iisus oli sanunu necen, hän kirgouzi: «Kenel om korvad kulda, ka se kulgaha!»