Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Jäl’gmäine sud

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 66; Evangelii Matvejan mödhe. Iisus pagižeb, midä jäl’gmäi tegese 24-25. 25.

31«Konz Mehen Poig tuleb kunigahan i kaik pühäd angelad hänenke, hän ištuse ičeze korktale valdištmele. 32Kaik rahvahad keratas hänen edehe, i hän erigoitab toižid mehid toižišpäi, muga kut paimen erigoitab lambhid kozišpäi. 33Lambhad hän ajab oiktale i kozad hurale. 34Sid’ kunigaz sanub nenile, kudambad oma oiktal kädel hänespäi: «Tulgat tänna, Tatain blahoslovidud, sagat jäl’gestuseks valdkund! Se om vaumištadud teiden täht mirun tegemižen aigaspäi. 35Minai oli näl’g, i tö andoit minei söda. Minai oli vezinäl’g, i tö andoit minei joda. Minä olin veraz, i tö otit mindai ičetoinoks. 36Minä olin alasti, i tö andoit minei sobad. Minä olin läžujan, tö pidit minus hol’t. Minä olin türmas, tö tulit minunnoks.» 37Siloi tozioiktad sanuba hänele: «Ižand! Konz mö nägim sindai näl’gäs i andoim sinei sömäd, i vezinäl’gäs i andoim sinei jomad? 38Konz mö nägim sindai verhan i otim sindai meidennoks, vai alasti i sobitim sindai? 39Konz mö nägim sindai läžujan i türmas i kävelim sinunnoks?» 40Kunigaz sanub heile: «Todeks sanun teile: kaiken, midä tö tegit ühtele-ki neniš minun peniš vellišpäi, tö tegit minei.»

41Sid’ hän sanub nenile, kudambad oma hural kädel: «Mängat minunnopäi, tö vihan sajad, igähižehe lämoihe, kudamb om vaumištadud lemboile i hänen angeloile. 42Minai oli näl’g, no tö et andnugoi minei sömäd. Minai oli vezinäl’g, no tö et andnugoi minei jomad. 43Minä olin veraz, no tö et otnugoi mindai ičetoinoks. Minä olin alasti, no tö et andnugoi minei sobid. Minä olin läžujan i türmas, no tö et kävunugoi mindai kacmas.» 44Siloi nene-ki küzuba: «Ižand, konz mö nägim sindai näl’gäs vai vezinäl’gäs, verhan vai alasti, läžujan vai türmas i em abutanugoi sinei?» 45Siloi hän sanub heile: «Todeks sanun teile: kaiken, midä tö jätit tehmata ühtele-ki neniš penišpäi, sen tö jätit tehmata minei.»

46I nene mäneba igähižihe mokihe, a tozioiktad igähižehe eloho.»