Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisusan surm

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 75; Evangelii Matvejan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 26-28. 27.

45No keskpäivän, kudendel časul, tegihe pimed kaiken man päl, i muga oli ühesandehe čashusai. 46Ümbri ühesandes časus Iisus kirgouzi komedal änel: »Ili, Ili, lama savahfani?» Mi om: «Minun Jumal, minun Jumal, mikš jätid mindai?» 47Necen kulištades erased sigä seižujad sanuiba: «Hän kucub Iljad.» 48Sid’-žo üks’ heišpäi rigehti otmaha gupkan, kastoi sen muiktaha vinha, pani kalun pähä i tariči hänele joda. 49Toižed sanuiba: «Anda-ške, kacum, tuleb-ik Ilja abuhu.» 50No Iisus möst kirgouzi komedal änel i pästi hengen. 51Sen aigan pühäkodin keskuudin rebini kaks’haz, ülähänpäi alahakssai. Ma säreganzi, kal’l’od haugeniba, 52kaumad avaižihe, i erased kolnuded jumalanuskojad eläbzuiba. 53Hö läksiba kaumoišpäi i Iisusan eläbzumižen jäl’ghe tuliba pühäze lidnaha i ozutihe sigä äjile.

54Konz sadanpämez’ i mehed, kudambad hänenke varjoičiba Iisusad, nägištiba, kut ma säreganzi i midä tegihe, ka pöl’gästuiba lujas i sanuiba: «Nece tozi-ki oli Jumalan Poig!»

55Sigä oli mugažo äi naižid, kudambad edahanpäi kacuiba neche. Hö oliba tulnuded Galilejaspäi Iisusanke i kodinikoičenuded händast. 56Heiden keskes oliba Magdalan Maria, Jakovan i Josijan mam Maria i Zevedejan poigiden mam.