Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Angel endustab Joan Valatajan sündundan

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 127-128; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan sündund i laps’aig 1:5-2:52. 1.

5Irodan, Judejan kunigahan, aigan eli pap Zaharia, kudamb oli Avian papkundaspäi. Hänen ak Elisaveta-ki oli Aaronan heimokundaspäi. 6Hö molembad oliba Jumalan edes oiktad i eliba vigatomin Ižandan kaikiden käsköiden i sanoiden mödhe. 7No lapsid heil ei olend, sikš ku Elisaveta ei voind-ki sada last, i hö molembad oliba jo vanhad.

8Erasen päivän, konz oli Zaharian papkundan aig, hän oli tehmas papin radod Jumalan edes. 9Kut kaiken, tactihe arbad papiden radon polhe, i Zahariale tuli mända Ižandan pühäkodihe tehmaha pühäd savud. 10Hän mäni sinna, a sur’ rahvazkogo oli necen aigan irdal loičmas. 11Siloi Zahariale ozutihe Ižandan angel oiktal polel altarišpäi, kus polttihe pühäd savud. 12Nägištades angelad Zaharia lujas pöl’gästui, i händast sebazi varaiduz. 13No angel sanui hänele: «Ala varaida, Zaharia. Sinun loičend om kulištadud, sinun ak Elisaveta sündutab sinei poigan, i sinei tarbiž antta hänele nimi Joan. 14Hän tob sinei äjan ihastust, i äjad mehed ihastuba, miše hän sündub. 15Hän linneb suren mehen Ižandan sil’miš. Vinad i vägevid jomid hän ei joškande. Jo maman kohtus hän linneb täuz’ Pühäd Henged. 16Hän pördutab äjid Izrail’an rahvahid Ižandaha, heiden Jumalaha. 17Hän astuškandeb Iljan henges i väges edel Ižandad, hän käraudab tatoiden südäimed lapsihe i abutab kundlematomile mehile meletada tozioiktoiden kartte, miše vaumištada rahvast Ižandan tulendan täht.»

18Zaharia küzui angelal: «Kuspäi voin teta, miše ninga linneb? Ved’ minä olen jo vanh, minun ak-ki om vanh.» 19Angel sanui: «Minä olen Gavriil, minä seižun Jumalan edes. Mindai oigetihe sinunnoks tomha necidä hüväd vestid. 20No sinä tegetoi nügüd’ keletomaks i ed voiškande pagišta sihesai, kuni tuleb se päiv, konz nece linneb, sikš ku ed uskond minun sanoihe, kudambad ičeze aigan tegesoiš todeks.»

21Rahvaz varasti Zahariad, i kaik čududelihe, mikš hän om muga pit’kha jänu pühäkodihe. 22Konz hän tuli irdale, hän ei voind pagišta, i hö el’genziba, miše pühäkodiš hänele mi-se ozutihe. Hän vaiše ozuteli heile käzil i jäi keletomaks.

23Konz Zaharian aig rata pühäkodiš oli lopnus, hän pördihe kodihe. 24Päliči miččes-se aigas hänen ak Elisaveta kohtištui. Viž kud Elisaveta oli peitnus rahvahan sil’mišpäi kodihe. Hän sanui: 25«Ižand om minei necen tehnu. Hän om kacnu minuhu i päzutanu mindai huiktaspäi rahvahan edes.»