Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Angel endustab Iisusan sündundan

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 129; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan sündund i laps’aig 1:5-2:52. 1.

26Konz Elisaveta oli kudendel kul, Jumal oigenzi angelan Gavriilan Galilejan lidnaha, Nazaretha, 27neičennoks, kudamban nimi oli Maria. Maria oli toivotadud Josifale, kudamb oli Davidan heimokundaspäi. 28Angel tuli hänennoks i sanui: «Ole terveh, Maria, ved’ sinä oled sanu armoid! Ižand om sinunke! Sinä oled ozavamb toižid naižid!» 29Nägištades angelad Maria pöl’gästui i meleti, midä nene tervhensanad voižiba znamoita. 30No angel sanui hänele: «Ala varaida, Maria, sinä oled sanu armoid Jumalaspäi. 31Sinä tegetoi kohtukahaks i sündutad poigan, i sinä andad hänele nimen Iisus. 32Hän linneb suren, händast kucuškatas Ülembaižen Poigaks, i Ižand Jumal andab hänele Davidan, hänen ezitatan, valdištmen. 33Hän igän vanhemboičeškandeb Jakovan heimokundan päl, hänen valdal ei linne lopud.» 34Maria küzui angelal: «Kut nece voib olda? Minä olen völ koskmatoi.» 35Angel sanui: «Pühä Heng tuleb sinuhuiž, Ülembaižen vägi peitäb sindai ičeze pil’vesehe. Sikš mugažo laps’, kudamb sündub, linneb pühän i händast kucuškatas Jumalan Poigaks. 36I völ nece: Sinun heimolaine Elisaveta, kudambad sanutas plodutomaks, om kohtištunu vanhoil päivil i sündutab poigan. Hän om kudendel kul. 37Ved’ ei ole nimidä, midä Jumal ei voiži tehta.» 38Siloi Maria sanui: «Minä olen Ižandan orj. Olgha minei muga, kut sanuid.» I angel läksi hänennopäi.