Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Simeon i Anna nägištiba Iisusan

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 133-134; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan sündund i laps’aig 1:5-2:52. 2.

25Jerusalimas oli mez’, kudamban nimi oli Simeon. Hän oli oiged i Jumalad varaidai mez’, kudamb varasti, miše Jumal päzutab Izrail’an ahtištusespäi, i Pühä Heng oli hänen päl. 26Pühä Heng oli sanunu hänele, miše hän ei kole sihesai, kuni ei nägišta Ižandal oigetud Messiad. 27Hengen vedäden hän tuli pühäkodihe. Ani siloi Iisusan kazvatajad toiba lapsen sinna, miše tehta hänele kaiken käskišton mödhe. 28Simeon oti lapsen käzivardele, kiti Jumalad i sanui:

29– Kaikenmahtai Jumal, nügüd’ sinä andad ičeiž käskabunikale

lähtta tünäs toižhe mirhu,

muga kut oled toivotanu:

30Minun sil’mäd oma nähnuded Päzutajan,

31kudamban oled vaumištanu kaikiden rahvahiden edes:

32lämoin, kudamb palab verhile rahvahile,

i ozutab Izrail’an, sinun rahvahan, korktan arvon.

33A Josif da Iisusan mam čududelihe, midä lapsen polhe sanutihe. 34Simeon blahoslovi heid i sanui Mariale, lapsen mamale: «Sid’ om hän, kudamban tagut Izrail’as äjad lankteba i äjad libuba. Hän om znam, kudambad vastustadas. 35Dai sinun ičeiž-ki südäimes läbi mäneb sur’ veič, muga äjiden meletused avaidasoiš.»

36Sigä oli mugažo Jumalan sanankandai-naine Anna, Fanuilan tütär, kudamb oli Asiran heimokundaspäi. Hän oli jo lujas vanh. Hän oli männu noren neiččen mehele i oli elänu ičeze mužikanke seičeme vot, 37no nügüd’ hän oli lesken i hänele oli kahesakümne nel’l’ vot. Hän ei lähtend pühäkodišpäi nikuna, vaiše služi Jumalale, öd i päiväd pühüti i loiči. 38Ani sil aigal hän tuli sinna, ülenzoiti Ižandad i pagiži lapsen polhe kaikile, kudambad varastiba sidä aigad, konz Jumal pästaiži Jerusaliman valdale.

39Konz Josif i Maria oliba tehnuded kaiken, midä tarbiž tehta Ižandan käskišton mödhe, hö pördihe Galilejaha, ičeze kodilidnaha Nazaretha. 40Laps’ kazvoi, vahvištui hengel i tegihe lujas melekahaks, i Jumalan armod oliba kaiken hänenke.