Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Kodilidn ei el’genda Iisusad

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 139-140; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 4.

16Iisus tuli Nazaretha, kus hän oli kaznu, i mäni sobatan, lebupäivän, kut i kaiken, suimpert’he. Hän libui lugemaha, 17i hänele anttihe Jumalan sanankandajan Isaijan kirj. Hän avaiži turuškkirjan i löuzi sen sijan, kus sanutas:

18– Ižandan Heng om minun päl,

sikš ku hän om voidelnu mindai

sanelemha hüväd vestid gollile.

Hän om oigendanu mindai tehmaha tervhikš

nenid, kenen südäin om langenu opalaha,

sanumaha türmiš ištujile,

miše hö päzuba valdale,

i sogedoile, miše hö saba nägun,

i pästmaha ahtištusiš olijoid valdale.

19Hän om oigendanu mindai sanumaha,

miše Ižandan armoiden voz’ om tulnu.

20Hän saupsi kirjan, andoi sen abunikale i ištuihe. Kaik, ked oliba suimpertiš, tarkas kacuiba hänehe. 21Hän zavodi pagišta heile: «Tämbei, kuni tö kundlit necen kirjutusen sanoid, ned jo tegihe todeks.» 22Kaik kitiba händast i čududelihe, miččed hüväd sanad läksiba hänen hulišpäi.

No hö küzuiba: «Ei-ik nece ole Josifan poig?» 23Iisus sanui heile: «Tö, tedan, tahtoit sanuda minei mugoižen muštatišen: „Lekar’, tege tervheks ičtaiž! i sanut: „Tege tägä-ki, ičeiž kodilidnas sidä, midä, kulim, tegid Kapernaumas“.» 24I hän sanui völ: «Todeks sanun teile: ni üht Jumalan sanankandajad ei arvostagoi ičeze kodimas. 25Uskkat minei: Izrail’as oli äi leskiakoid Iljan aigan, siloi ku taivaz ei andand vet koumes polenke vodes, i kaikehe maha tuli sur’ näl’g. 26No Ilja ei olend oigetud ni ühtennoks heišpäi, a vaiše Sidonan maha, leskiakannoks, kudamb eli Sareptas. 27Mugažo Izrail’as oli äi prokazas läžujid Jumalan sanankandajan Elisejan aigan, no niken heišpäi ei puhtastund, vaiše ku üksjaine Neman, kudamb oli sirialaine.»

28Necen kulištades kaik, ked oliba suimpertiš, lujas rändüiba. 29Hö hüppähtiba laučoišpäi, küksiba Iisusan lidnaspäi i veiba händast mägiocale, miše lükäita händast sigäpäi alahaks orgho; heiden lidn oli tehtud mägele. 30No Iisus mäni rahvazkogos läbi i läksi sigäpäi.