Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus tegeb tervheks ičeze kibus läžujad

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 142-143; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 5.

17Erasen päivän, konz Iisus möst openzi, sigä ištuiba farisejad i käskištonopendajad. Heid oli tulnu kaikiš Galilejan i Judejan külišpäi i Jerusalimaspäi. Ižandan vägi Iisusas oli mugoine, miše hän tegi tervhikš läžujid.

18Sinna tuliba mehed, kudambad kandoiba magaduzsijal ičeze kibus läžujad. Hö ladiba toda händast pertin südäimehe, miše panda Iisusan edehe. 19No ku mugomas rahvazkogos hö ei voinugoi toda händast südäimehe, ka libuiba katusele, tegiba katusehe reigun i lasketiba sijan läžujanke keskele, Iisusan edehe. 20Konz Iisus nägišti, kut vahvas hö uskoba hänehe, hän sanui mehele: «Sinun grähkäd om pästtud.»

21Käskištonopendajad i farisejad meletaškanziba: «Mitte mez’ nece om? Hän alenzoitab Jumalad, ku pagižeb muga. Ken toine ku ei Jumal voib pästta grähkid?» 22No Iisus tezi, min polhe hö meletaba, i hän sanui heile: «Miš tö meletat ičetoi südäimiš? 23Mi om kebnemb sanuda: „Sinun grähkäd om pästtud“ vai: „Libu i kävele“? 24No miše tö tedaižit: Mehen Poigal om vald man päl pästta grähkid» – hän sanui nügüd’ ičeze kibus läžujale – «minä sanun sinei: Libu, ota ičeiž magaduzsija i mäne kodihe.»

25Sid’-žo, kaikiden aigan, mez’ libui jaugoile, oti magaduzsijan, kudambal venui, i ülenzoitten Jumalad läksi kodihe. 26Kaik lujas čududelihe i ülenzoitiba Jumalad. Pöl’gästusiš hö saneliba: «Mö nägim tämbei mugoman čudon, mihe ei voiži uskta-ki.»