Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus i sadanpämez’

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 148-149; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 7.

7 Konz Iisus oli sanunu kaik nene sanad rahvahale, kudamb kundli händast, ka hän läksi Kapernaumha. 2Erasen sadanpämehen käskabunik lujas läžui i oli surman kündusel. Nece pämez’ lujas armasti ičeze abunikad. 3Konz pämez’ kulišti Iisusan polhe, hän oigenzi evrejalaižiden vanhembid pakičemha, miše Iisus tuliži i tegiži läžujad tervheks. 4Hö tuliba Iisusannoks i pakičeškanziba händast: «Nece mez’ om arvokaz, hänele tarbiž abutada. 5Hän armastab meiden rahvast i om tehnu meile suimpertin-ki.»

6Iisus läksi heidenke. No konz hän oli jo läheli pertid, ka nece sadanpämez’ oigenzi ičeze sebranikoid sanumaha hänele: «Opendai, ala mokiče ičtaiž. Minä en ole severdan arvokaz, miše sinä tuližid minun katusen alle. 7En lugend-ki ičtain mugoižeks arvokahaks, miše voinuižin tulda sinunnoks. Sanu vaiše sana, i minun abunik tegese tervheks. 8Minä iče-ki kundlen toižiden käsköid i käsken saldatoile. Konz sanun erasele: „Mäne“, ka hän mäneb, a toižele: „Tule“, ka hän tuleb, i käskabunikale: „Tege nece“, ka hän tegeb.» 9Konz Iisus kulišti necen, hän čududelihe. Hän kärauzihe rahvahaze, kudamb oli hänenke, i sanui: «Kulgat, midä sanun: mugošt uskondad en vasttand Izrail’as-ki.» 10Konz Iisusale vastha oigetud mehed pördihe, ka löuziba käskabunikan tervhen.