Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Farisei i grähkhine naine

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 151-152; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 7.

36Üks’ farisei kucui Iisusan adivoihe. Iisus tuli hänennoks, i hö zavodiba söda. 37Lidnas oli naine, kudamb eli grähkäs. Konz hän tedišti, miše Iisus om longil farisejanno, hän toi sinna alebastrahižen astijan čomahajušt void. 38Hän seižutihe Iisusan taga, hänen jaugoidenno i voikaškanzi. Konz Iisusan jaugad kastuiba hänen kündlišpäi, hän kuivazi jaugad ičeze hibusil, tervehteli heid i voidli necil voil.

39Farisei, kudamb oli kucnu Iisusan, nägišti necen i meleti: «Ku nece mez’ oliži Jumalan sanankandai, ka hän tedaiži, ken i mitte nece naine om, kudamb koskeb händast. Ved’ naine om grähkhine.» 40Siloi Iisus sanui hänele: «Simon, minä tahtoižin sanuda sinei ühten azjan.» «Ka sanu, opendai», farisei sanui.

41«Oli kaks’ mest», sanui Iisus. «Hö oliba velgas erasele rahanandajale, toine vižsadad, toine vižkümne dinarijad. 42Ku heil ei olend, mil maksta, ka rahanandai prosti heile molembile velgan. Sanu, kudamb armastab händast enamba?» 43Simon sanui: «Tedan, se, kudambale hän prosti enamban.» «Ka, oikti», sanui Iisus. 44Hän kärauzihe naižehepäi i sanui Simonale: «Kacu neche naižehe. Konz tulin sinun kodihe, sinä ed andand vet jaugoid pestes, no hän kastoi minun jaugad kündlil i kuivazi ičeze hibusil. 45Sinä ed tervehtand mindai, konz minä tulin, no hän tervehteli minun jaugad siš aigaspäi, kut minä tänna tulin. 46Sinä ed voidand minun päd pühävoil, a hän voidi minun jaugad čomahajuižel voil. 47Sikš sanun-ki sinei: hänele äjad grähkäd om pästtud, ved’ hän armasti äjan. A kenele vähän pästtas grähkid, se armastab-ki vähän.» 48I hän sanui naižele: «Sinun grähkäd om pästtud.»

49Kaik, ked oliba sömäs, pagižeškanziba kesknezoi: «Ken nece mez’ om? Ved’ hän grähkid-ki pästab.» 50No Iisus sanui naižele: «Sinun uskond tegi sindai tervheks. Mäne tünäs.»