Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus Gadaran mas

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 154-155; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd galilejas 4:14-9:50. 8.

26Hö tuliba Gadaran maha, kudamb om Galilejan mad vastaiti. 27Konz Iisus läksi venehespäi randha, hänele vastha tuli mez’ lidnaspäi, kudambad amu jo oma mokičenuded pahad henged. Mez’ oli sobita i ei eländ pertiš, a vaiše kal’l’kaumoiš. 28Nägištades Iisusan hän kirgouzi, tacihe hänen jaugoihe i kidastaškanzi komedal änel: «Midä sinä minuspäi tahtoid, Iisus, Ülembaižen Jumalan Poig? Minä pakičen: ala mokiče mindai!» 29Mez’ sanui muga, sikš miše Iisus oli käsknu paganale hengele lähtta hänespäi. Nece heng jo hätken mokiči mužikad muga, miše händast sidotihe čapihe, pandihe raudha, miše hän ei voinuiži pageta nikuna, no hän kaiken-se rebiti sidoged, i paha heng küksi händast rahvahatomha tahoze. 30«Kut sindai kuctas?» küzui Iisus. Mužik sanui: «Legion», sikš ku hänehe oli männu äi pahoid hengid. 31Ned henged pakičiba, miše Iisus ei küksiži niid pohjatomha haudha.

32Täs, mägel, oli äi sigoid sömäs. Pahad henged pakičeškanziba Iisusad, miše hän andaiži heile mända sigoihe. Hän hökkähtui. 33Siloi pahad henged läksiba mužikaspäi i loihe sigoihe, i kaik sigoiden kogo tacihe mürkas kräžaspäi järvhe i upsi.

34Konz sigoiden paimned nägištiba necen, hö pästiba pagod i starinoičiba kaikes lidnas i küliš. 35Äi rahvast läksi kacmaha, midä oli tehnus. Hö tuliba Iisusannoks i nägištiba mužikan, kudambaspäi pahad henged oliba lähtnuded. Mužik ištui Iisusan jaugoidenno sobad päl, i hänen mel’ oli terveh. Nece pöl’gästoiti heid. 36Ked oliba kaiken nähnuded, sanuiba toižile, kut nece mez’ päzui pahoiš hengišpäi. 37Siloi kaik Gadaran ümbrišton eläjad pakičeškanziba Iisusad lähtta sigäpäi, sikš ku hö oliba lujas pöl’gästunuded. Iisus ištuihe veneheze i läksi tagaze. 38Mez’, kudambaspäi pahad henged oliba lähtnuded, pakiči, miše voiži olda hänenke, no Iisus käski hänele lähtta i sanui: 39«Pörte kodihe i sanu, midä Jumal om sinei tehnu.» Mez’ läksi, käveli kaiktäna lidnas i saneli, midä Iisus oli hänele tehnu.