Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus oigendab seičemekümne openikad

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 162; Evangelii Lukan mödhe. Iisus matkas jerusalimha 9:51-19:27. 10.

10 Jäl’ghe necidä Ižand valiči völ seičemekümne openikad i oigenzi heid kaksin edel ičtaze kaikuččehe lidnaha i külähä, kuna hänen meles oli mända. 2Hän sanui heile: «Villäd om äi, no rahnojid om vähä. Sikš loičkat villän Ižandale, miše hän oigendaiži radnikoid rahnmaha. 3Mängat, minä oigendan teid kuti vodnhid händikahiden keskhe. 4Algat otkoi kerdale ni kukrošt, ni šaugud, ni kengid. Matkas algat azotagoiš sanumaha tervhen nikenele. 5I konz tulet miččehe-ni pert’he, sanugat ezmäi: „Anda, Jumal, kaiked hüväd necen pertin eläjile! 6Ku sigä linneb ken-ni, ken vasttab teid hüvin, hän sab, midä tö olet pakičenuded Jumalal heiden täht. No ku sigä ei linne mugošt mest, teiden tervhensana jäb teile. 7Jägat neche pert’he, sögat i jogat, midä teile anttas, sikš ku radnikale tös tarbiž maksta pauk. Algat kävugoi pertišpäi pert’he.

8Konz mänet lidnaha i teid sigä vastatas, sögat, midä teile taritas, 9tervehtoitkat lidnan läžujid i sanugat kaikile: „Jumalan valdkund om lähenu teihe! 10No ku miččes-ni lidnas teid ei adivoičetagoi, ka mängat irdale i sanugat: 11„Mö pudištam pölün-ki, kudamb teiden lidnaspäi om tartnu meihe! No tekat, miše Jumalan valdkund om lähenu teihe! 12Minä sanun teile: Sodomale linneb kebnemb sudanpäivän, mi necile lidnale.

13Voi sindai, Horazin! Voi sindai, Vifsaida! Ku nene sured tegod, kudambad minä tegin teiden irdoil, olnuiži tehtud Tiras i Sidonas, niiden eläjad jo amu ribuiš i tuhkad päs oližiba käraudanus grähkišpäi. 14Tirale i Sidonale sudanpäivän linneb kebnemb mi teile. 15I muga sinä, Kapernaum, libutadud taivhazesai, linned tactud surman valdkundaha.

16Ken kuleb teid, kuleb mindai, i ken käraudase teišpäi, käraudase minuspäi. No ken käraudase minuspäi, käraudase hänespäi, ken om mindai oigendanu.»