Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Hüväsüdäimeline samarialaine

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 163-164; Evangelii Lukan mödhe. Iisus matkas jerusalimha 9:51-19:27. 10.

25Eraz käskištonopendai tahtoi kodvda Iisusad. Hän libui i küzui: «Opendai, midä minei tarbiž tehta, miše minä saižin jäl’gestuseks igähižen elon?» 26Iisus sanui hänele: «Midä sanutas käskištos? Kut sinä iče sidä luged?» 27Mez’ sanui: «Armasta Ižandad, ičeiž Jumalad, kaikel südäimel i kaikel hengel, kaikel vägel i kaikel melel, i ičeiž lähembašt, kut ičtaiž.» 28Iisus sanui: «Oikti sinä sanuid. Tege muga, siloi void eläda.»

29No mez’, ku tahtoi ozutada, miše eläb käsköiden mödhe, ka sanui Iisusale: «A ken minun lähembaine om?»

30Iisus sanui hänele muga: «Üks’ mez’ astui Jerusalimaspäi Jerihonha, i razbainikad tacihe hänen päle. Hö heitiba hänel sobad-ki pälpäi i peksiba händast verhesai. Sid’ hö läksiba i jätiba händast pol’eläbad. 31Sidä tedme putui mända ühtele papile, no hän nägištades necen mehen mäni siriči tošt tenröunadme. 32Mugažo tegi levialaine, kudamb tuli sihe tahoze; konz hän nägišti mehen, hän-ki mäni siriči, tošt tenröunadme.

33No sid’ tuli necidä tedme üks’ samarialaine. Konz hän tuli sille tahole i nägišti mehen, hänele tegihe žal’ händast. 34Hän mäni mehennoks, kastoi vinal hänen čapatesed, voidi pühävoil i sidoi ned. Sid’ hän libuti mehen ičeze oslan sel’gha, vei händast adivpert’he i holdui hänes. 35Toižel homendesel lähttes hän oti ičeze kukroižespäi kaks’ dinarijad, andoi adivpertin ižandale i sanui: „Pidä hol’t hänes. Ku tarbiž enamban dengoid, minä andan möhemba, konz pördamoi.

36Mittušt mel’t oled, ken koumespäi oli lähembaine sille mehele, kudamb putui razbainikoiden käzihe?»

37Käskištonopendai sanui: «Se, kudamb oli hüväsüdäimeline i abuti hänele.» Iisus sanui: «Mäne, tege sinä-ki muga.»