Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Keda tarbiž varaita?

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 169-170; Evangelii Lukan mödhe. Iisus matkas jerusalimha 9:51-19:27. 12.

4«Minä sanun teile, minun sebranikad: Algat varaikoi nenid, kudambad rikoba hibjan, a jäl’ghepäi ei voigoi tehta nimidä enambad. 5Kulgat, keda teile tarbiž varaita. Varaikat händast, kenel om vald ei vaiše rikta mest, no lükäita händast adhu-ki. Ka, sanun teile: händast teile tarbiž varaita. 6Voib ostta viž paskačud kahtes grošas, no ni üht niišpäi Jumal ei ole unohtanu. 7A teil kaikutte hibuz-ki päs om lugetud. Sikš algat varaikoi. Ved’ tö olet kal’hembad mi kaik paskačud.

8Minä sanun teile: Ken sanub rahvahan edes, miše hän om minun läheline, sidä Mehen Poig-ki kucuškandeb läheližeks Jumalan angeloiden edes. 9No ken rahvahan edes sanub, miše hän ei ole minun, ka sidä minä-ki en sanu minun läheližeks Jumalan angeloiden edes. 10I kaikuččele, kudamb sanub midä-ni pahad Mehen Poigad vaste, se linneb prostitud, no sille, kudamb sanub pahoid sanoid Pühäd Henged vaste, sille ei linne prostindad.

11Konz teid vedas suimpertihe vai pämehiden libo valdanpidäjiden edehe, algat holdugoi siš, kut polestat ičtatoi i midä sanut. 12Konz se aig tuleb, Pühä Heng nevob, midä teile tarbiž sanuda.»