Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Lesk’ i värmeline sudj

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 185; Evangelii Lukan mödhe. Iisus matkas jerusalimha 9:51-19:27. 18.

18 Iisus sanui openikoile ozoitezstarinan, miše ozutada heile: tarbiž kaiken loita, a ei väzuda. 2«Erases lidnas oli sudj, kudamb ei varaidand Jumalad i ei huiktelnus mehid. 3Siš-žo lidnas eli mugažo leskiak, kudamb paksus käveli hänennoks sanumaha: „Abuta minei, pästa mindai minun väritajaspäi. 4No sudj hätken ei tahtoind abutada. No jäl’ges hän sanui iče ičeleze: „Olgha, hot’ minä Jumalad en varaida i en huiktelde mehid, 5no ku nece leskiak tegeb minei äi mokid, ka minä abutan hänele, miše hän enambad ei tuliži minunnoks i ei mokičiži mindai“.»

6Ižand sanui: «Kulet-ik, midä sanub värmeline sudj? 7Ka ei-ik Jumal abuta ičeze valitud mehile, kudambad päiväd i öd kucuba händast abuhu? Hätkestub-ik hän abunke? 8Minä sanun teile: Hän teravas tuleb abuhu. No konz Mehen Poig tuleb, löudab-ik hän uskondad täl mal?»