Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus raccastab Jerusalimha

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 190; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan töd jerusalimas 19:28-21:4. 19.

28Necen sanudes Iisus läksi edemba Jerusalimhapäi. 29Konz hän tuli mägennoks, kudamban nimi oli Voipunmägi, i oli jo läz Vifaniad i Viffagiad, hän oigenzi edelpäi kaks’ openikad 30i sanui: «Mängat külähä, kudamb om sigä edes. Konz tulet sinna, tö nägištat oslanvarzan, kudamb om sidotud i kudambal sel’gäs völ niken ei ištund. Otkat se kütkespäi i togat tänna. 31Ku ken-ni küzub: „Mikš tö otat sen?“, ka sanugat ninga: „Ižandale tarbiž se“.»

32Oigetud mehed läksiba i löuziba kaiken, kut Iisus oli heile sanunu. 33Konz hö otiba oslanvarzan kütkespäi, sen ižandad küzuiba: «Mikš tö otat oslan?» 34Hö sanuiba: «Ižandale tarbiž se.» 35Hö toiba varzan Iisusale, paniba ičeze sobad sen sel’gha i abutiba Iisusale išttas raccile. 36Konz hän raccasti, rahvaz leviti ičeze sobad tele.

37Konz Iisus tuli läz sidä tahod, kuspäi te laskese Voipunmägelpäi alahaks, kaik openikad surel änel da ihastusiš kitäškanziba Jumalad kaikiš suriš tegoiš, kudambad hö oliba nähnuded. 38Hö kidastiba:

– Blahoslovidud olgha kunigaz,

kudamb tuleb Ižandan nimes!

Mir taivhas,

i ülenzoituz Jumalale korktoiš taivhiš!

39Erased farisejad rahvazkogospäi sanuiba Iisusale: «Opendai, kel’dä ičeiž openikoid!» 40No Iisus sanui heile: «Minä sanun teile: ku hö vaikastuba, ka siloi kived kidastaškandeba.»