Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Jerusalim pandas mantazale

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 196-197; Evangelii Lukan mödhe. Iisus pagižeb, midä linneb jäl’ghe 21:5-38

20«Konz tö nägištat saldatjoukuid ümbri Jerusalimas, siloi tedištat, miše sen murendamine om läz. 21Siloi kaikile, ked eläba Judejas, tarbiž pageta mägile. Nenile, kudambad oma lidnas, tarbiž joksta sigäpäi, a ked oma küliš, heile ei tarbiž tulda lidnaha. 22Sikš ku nene päiväd oma Jumalan namestusen päiväd, ka todenzub kaik, midä om kirjutadud. 23Voi nenid, kudambad nenil päivil oma kohtukahad vai imetaba lapsid! Neche maha tuleb sur’ ahtištuz, necidä rahvast vasttab viha.24 Äi rahvast riktas surel veičel, toižid tabatas i väges vedas kaikjale verhiže maihe, i Jumalad tundmatomad rahvahad otaba Jerusaliman ičeze valdha. Nece linneb sihe aighasai, kuni lopiše heiden aig.

25Päiväižes, kudmaižes i tähthiš näguškandeba znamad. Meren aldod löden juraidaškandeba, i rahvahad man päl linneba sures ahtištuses i ei el’gendaškakoi, midä tehta. 26Mehed surmhasai pöl’gästuba sidä, mi tuleb necen mirun päle, sikš miše taivhan väged säregandeba.

27Siloi hö nägištaba Mehen Poigan, kudamb tuleb pil’ves sures väges i hoštoteses. 28Konz kaik nece zavodib tehtas, lekat päd rohktas, sikš miše tuleškanzi teiden vald.»

29Hän sanui heile ozoitezstarinan: «Kackat smokvanpuhu dai kaikihe puihe. 30Ku näget niiden puhknuded urbad, ka tö tedat, miše keza om jo läz. 31Muga se-ki, ku nägištat kaik nene azjad, ka tekat, miše Jumalan valdkund om läheli. 32Todeks sanun teile: nügüdläine rahvaz ei kado sihesai, konz kaik nece tegese. 33Taivaz i ma kadoba, no minun sanad ei kadogoi.»