Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Ken om vanhemb?

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 199; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 22:1-24:53. 22.

24Openikoiden keskes oli rid sen polhe, keda heišpäi voib lugeda kaikid vanhembaks.

25Siloi Iisus sanui heile: «Kunigahad oma ičeze rahvahan ižandad, i mehid, kudambad pidäba rahvast valdan al, kuctas hüväntegijoikš. 26No teile ei voi tehta muga. Ken teiden keskes om vanhemb, se olgha kut kaikid noremb, a ken om pämez’, olgha kut käskabunik. 27Ken om vanhemb, se-ik kudamb ištub sömäs, vai se, kudamb toskeleb hänele sömäd? Ei-ik se, kudamb ištub sömäs? No minä olen teiden keskes kut se, kudamb toskeleb sömäd.

28Tö olet olnuded kaiken aigan minunke minun ahtištusiš. 29Sikš minä jätan teile kunigazvaldan, muga kut minun Tat om minei jätnu. 30Tö voiškandet minun valdkundas söda i joda minun stolalpäi, ištta valdištmil i sudida Izrail’an kahttoštkümned heimod.»