Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus ristas

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 204-205; Evangelii Lukan mödhe. Iisusan surm i eläbzumine 22:1-24:53. 23.

32Iisusanke surmale vedihe völ kaks’ tošt mest, kaks’ razbainikad. 33Konz tuldihe tahole, kudamban kuctas Pämal’l’aks, hö nagloičiba Iisusan i kaks’ pahantegijad, toižen hänen oiktale kädele, toižen hurale. 34No Iisus sanui: «Tatam, prosti heid, hö ei tekoi, midä tegeba.» Saldatad taciba arbad i jagoiba Iisusan sobad kesknezoi.

35Rahvaz seižui i kacui. Pämehed nagroiba Iisusad. Hö sanuiba: «Toižid hän om päzutanu surmaspäi – päzutagha nügüd’ ičtaze, ku hän om Messia, Jumalan valitud mez’.» 36Mugažo saldatad nagroiba händast. Hö tuliba hänennoks, taričiba hänele muiktad vinad 37i sanuiba: «Ku oled evrejalaižiden kunigaz, ka päzuta ičtaiž surmaspäi.» 38Iisusan pän päl oli kirjutadud grekan, latinan i evrejan kelel: «Nece om evrejalaižiden kunigaz.»

39Üks’ ristas ripujiš pahantegijoišpäi nagraškanzi Iisusad. Hän sanui: «Ku sinä oled Messia, ka päzuta nügüd’ ičtaiž i meid!» 40No toine vastkarin lajiškanzi händast i sanui: «Ed-ik sinä varaida Jumalad, ved’ sinä iče-ki oled suditud surmale? 41No meid oikti om suditud, mö saim sen, midä meile tarbiž sada meiden tegoiden tagut, no nece mez’ ei ole tehnu nimidä pahad.» 42I hän sanui Iisusale: «Johtuta mindai, Ižand, konz tuled ičeiž valdkundaha.» 43Iisus sanui: «Todeks sanun sinei: tämbei-žo sinä linned minunke rajus.»