Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus tervehtoitab kunigahan radnikan poigan

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 219-220; Evangelii Joannan mödhe. 4.

43Kahtes päiväs päliči Iisus läksi sigäpäi Galilejaha. 44Hän iče oli todištanu, miše Jumalan sanankandajad ei arvostagoi ičeze kodimas, 45no konz hän tuli Galilejaha, galilejalaižed vastsiba händast hüvin. Hö-ki oliba kävunuded Jerusalimas praznikale i nähnuded, midä Iisus sigä praznikan aigan tegi.

46Iisus tuli möst Galilejan Kanaha, kus oli tehnu veden vinaks. Kapernaumas oli kunigahan radnik, kudamban poig läžui. 47Kulištades, miše Iisus oli tulnu Judejaspäi Galilejaha, hän läksi Iisusannoks i pakiči, miše hän tuliži i tegiži tervheks poigad, kudambal oli surm hambhiš. 48Iisus sanui hänele: «Tö et uskkoi, kuni et nägištagoi tundmuztegoid i čudoid.» 49No nece mez’ pakiči: «Hüvä mez’, tule, kuni minun poig ei ole kolnu.» 50Siloi Iisus sanui: «Mäne kodihe. Sinun poig om terveh.»

Mez’ uskoi, midä Iisus hänele sanui, i läksi. 51Konz hän oli völ tel, hänen käskabunikad tuliba vastha i sanuiba: «Sinun poig om terveh.» 52Mez’ küzui heil, konz poigale tegihe paremba, i hö sanuiba: «Eglai, seičemendel časul žar laskihe.» 53Sid’ tat el’genzi, miše nece oli tehnus ani siloi, konz Iisus sanui hänele: «Sinun poig om terveh», i hän i kaik hänen kodihižed uskoiba Iisusaha. 54Nece oli Iisusan toine tundmuztego, i hän tegi sen, konz pördihe Judejaspäi Galilejaha.