Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus Lehtezpertižen praznikal

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 227-228; Evangelii Joannan mödhe. 7.

7 Necen jäl’ghe Iisus käveli Galilejas. Judejas hän ei tahtoind kävuda, sikš miše evrejalaižed eciba aigad rikta händast.

2Evrejalaižiden Lehtezpertižen praznik oli läz. 3Iisusan velled sanuiba hänele: «Mäne Judejaha, miše sinun openikad-ki nägižiba tegod, miččid sinä teged. 4Ved’ niken ei peitä ičeze tegoid, ku tahtoib olda tetab. Ku teged mugomid tegoid, ka ozuta mirule, ken sinä oled!» 5Velled-ki ved’ ei usknugoi hänele. 6Iisus sanui heile: «Minun aig ei ole völ tulnu – a teile kaikutte aig kožub. 7Teiden päle mir ei voi kantta vihad, no minun päle kandab, ved’ minä todištan, miše sen tegod oma pahad. 8Mängat tö praznikale. A minä völ en mäne necile praznikale, sikš ku minun aig völ ei ole tulnu.» 9Muga hän sanui i jäi Galilejaha.

10No konz hänen velled tuliba, siloi Iisus-ki tuli praznikale, no ei avoin, a kuti peitoiči. 11Praznikan aigan evrejalaižiden pämehed eciba händast i küzeliba: «Kus se mez’ om?» 12Mehiden keskes oli äi paginoid hänen polhe. Toižed sanuiba, miše hän om hüvä mez’, toižed, miše ei, hän manitab rahvast. 13Niken ei rohtind pagišta hänen polhe avoin, sikš ku hö varaižiba evrejalaižiden pämehid.

14No kesked praznikad Iisus tuli pühäkodihe i opendaškanzi. 15Evrejalaižiden pämehed čududelihe i sanuiba: «Kut nece mez’, kudamb ei ole opendanus, voib teta Pühäd Kirjutused?» 16Iisus sanui heile: «Se, midä minä opendan, ei ole minun openduz, a hänen, kudamb om mindai oigendanu. 17Kaikutte, ken tahtoib eläda hänen tahton mödhe, tedištab, om-ik minun openduz Jumalaspäi, vai pagižen-ik ičein päspäi. 18Ken pagižeb ičesazepäi, ka tahtoib kitändad ičeleze. No ken tahtoib kitändad ičeze oigendajale, hän pagižeb tot, hänes ei ole kelastust. 19Ei-ik Moisei andand teile käskištod? No niken teišpäi ei elä sen mödhe. Mikš tö tahtoit rikta mindai?»

20Mehed sanuiba: «Sinus om paha heng. Ken sindai tahtoib rikta?» 21Iisus virki: «Minä tegin ühten tegon, i tö kaik čududeletoiš. 22Moisei andoi teile käskön tehta prihaižile ümbrileiktusen – ka, nece käsk ei ole Moisejaspäi, a tatoiden tatoišpäi – i tö teget sen sobatan-ki. 23I ku mehele tehtas ümbrileiktuz sobatan-ki, miše oliži Moisejan käskišton mödhe, ka mikš tö buraidat minun päle sikš, miše minä sobatan tegin tervheks mehen kogonaz? 24Algat sudigoi pälpäi kacten, a sudigat oiktal sudal.»