Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus nagloitas ristha

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 259; Evangelii Joannan mödhe. 19.

17Ičeze ristad kanttes hän tuli sijale, kudamb kuctihe Pämal’l’ansijaks, evrejan kelel nece om Golgofa. 18Sigä saldatad nagloičiba Iisusan ristha i kaks’ tošt mest hänenke, toižen ühtele, toižen toižele polele, a Iisus oli heiden keskes. 19Pilat oli kirjutanu laudale, kudamb mugažo lödihe ristha: «Iisus Nazaretalaine, evrejalaižiden kunigaz». 20Äi evrejalaižid lugiba nene sanad, sikš ku sija, kus Iisus nagloitihe ristha, oli läz lidnad. Sanad oliba kirjutadud evrejan, grekan i latinan kelel. 21Evrejalaižiden ülembaižed papid sanuiba Pilatale: «Ala kirjuta: „Evrejalaižiden kunigaz“. Kirjuta, miše hän oli sanunu: „Minä olen evrejalaižiden kunigaz“.» 22Pilat sanui: «Min kirjutin, sen kirjutin.»

23Jäl’ghe Iisusan nagloičendad saldatad otiba hänen sädod i jagoiba nelläks palaks, kaikutte saldat sai niišpäi ühten. Hö otiba mugažo paidan, no ku se ei olend ombeltud, a oli kudotud ühtel nitil ülähänpäi alahaks, 24hö sanuiba kesknezoi: «Ei sa sidä rebitada. Tackam arban, ken sidä sab.» Muga todenzuiba nene Pühiden Kirjutusiden sanad:

– Hö jagaba kesknezoi minun sobad
i jagades paidad taciba arban.

Muga saldatad tegiba-ki.

25Iisusan ristanno seižuiba hänen mamaze, maman sizar, Kleopan ak Maria, i Magdalan Maria. 26Konz Iisus nägišti, miše hänen mamaze i armaz openik seižuiba sigä, hän sanui mamaleze: «Naku om sinun poig!» 27Sid’ hän sanui openikale: «Naku om sinun mam!» Siš aigaspäi nece openik pidi hol’t Iisusan mamas.