Продолжение проекта: Открытый корпус вепсского и карельского языков

Корпус вепсского языка

Тексты

Список текстов / библейские тексты (переводные)


Iisus ozutase openikoile

библейские тексты (переводные)

Uz’ Zavet, (2006), с. 262-263; Evangelii Joannan mödhe. 20.

19Sil nedalin ezmäižel päiväl openikad oliba ehtkoižel ühtes pertiš. Sen verajad i uksed oliba saubas, sikš ku openikad varaižiba evrejalaižid. Ühtnägoi heiden keskhe seižutihe Iisus i sanui: «Tervhen elät!» 20Neniden sanoiden jäl’ghe hän ozuti heile ičeze käded i jaugad i bokan. Openikad lujas ihastuiba, konz nägištiba Ižandan. 21Iisus sanui heile toižen kerdan: «Tervhen elät! Muga kut Tat om oigendanu mindai, muga minä oigendan teid.» 22Jäl’ges hän puhalzi heiden päle i sanui: «Otkat Pühä Heng. 23Kenele tö pästat grähkäd, hänel ned om pästtud. Kenele tö et pästkoi, hänele ned jäba.»

24Foma, üks’ kahtestoštkümnes openikaspäi, kudamb kuctihe völ Kaks’jäine, ei olend heidenke, konz tuli Iisus. 25Toižed openikad sanuiba: «Mö nägim Ižandan.» No Foma sanui: «En usko, kuni iče en nägišta naglanjäl’gid hänen käziš i en pane ičein sormed niiden reiguihe i ičein kät hänen bokha.»

26Päliči nedališ Iisusan openikad oliba möst ühtes pertiš, i Foma oli heidenke. Konz pertin verai i uks’ oliba saubas, ühtnägoi Iisus tuli, seižutihe heiden keskhe i sanui: «Tervhen elät!» 27Sid’ hän sanui Fomale: «Pane sorm tänna i riža minun käded. Anda käzi i pane minun bokha. Ala ole uskmatoi, a usko!» 28Siloi Foma sanui: «Minun Ižand i minun Jumal!» 29Iisus sanui hänele: «Sinä uskod, sikš miše nägištid mindai. Ozavad oma ned, kudambad uskoba, hot’ ei nähkoi.»

30Äi toižid-ki tundmuztegoid Iisus tegi openikoiden sil’miš, no niiden polhe ei ole kirjutadud neciš kirjas. 31Nece om kirjutadud, miše tö uskoižit: Iisus om Messia, Jumalan Poig, i miše teil, ku uskot hänen nimehe, oliži elo.